Mileva Budimir

Datum sahrane:

24.02.2018 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Galovac

Godina rođenja:

1931