Milica Pejašinović

Datum sahrane:

21.04.2017 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

18.10.1931.