Milka Brčić

Datum sahrane:

06.03.2018 11:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Klokočevac

Godina rođenja:

1927