Milka Kudernovski

Datum sahrane:

03.11.2022 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1947