Milka Leljak

Datum sahrane:

06.10.2022 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940