Milka Mađerić

Datum sahrane:

31.05.2022 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1929