Milka Murgić

Datum sahrane:

30.09.2017 15:15

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

04.06.1930.