Milka Peršić

Datum sahrane:

07.08.2021 11:30

Mjesto prebivališta:

Stari Pavljani

Godina rođenja:

1930