Milkica Maciček

Datum sahrane:

25.10.2022 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1947