Mira Kelava

Datum sahrane:

05.03.2021 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1958