Mira Posarić

Datum sahrane:

05.01.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933