Mirjana Radmanović

Datum sahrane:

12.10.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Galovac

Godina rođenja:

1943