Mirko Frtalić

Datum sahrane:

13.10.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1926