Mirko Lajtman

Datum sahrane:

03.12.2021. 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1948