Mirko Sušilović

Datum sahrane:

21.02.2018 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-N. Plavnice

Godina rođenja:

1929