Miroslava Spahija

Datum sahrane:

15.02.2022 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933