Mladenka Filipović

Datum sahrane:

03.08.2018 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940