Monika Kranjčić

Datum sahrane:

31.08.2021. 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1991