Nada Šimek

Datum sahrane:

12.05.2017 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

03.12.1949.