Nada Šutić

Datum sahrane:

11.03.2019 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1953