Jaga Vickov

Datum sahrane:

06.09.2017 11:30

Mjesto prebivališta:

Trojstveni Markovac

Godina rođenja:

31.12.1934.