Nada Vidović

Datum sahrane:

29.05.2020 11:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1945