Nadica Dukarić

Datum sahrane:

24.06.2017 11:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1929