Nadica Karlović

Datum sahrane:

24.10.2017 11:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1955