Nevenka Majurec

Datum sahrane:

18.10.2022 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1948