Nevenka Margetić

Datum sahrane:

27.12.2019 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1934