Nevenka Reškovac

Datum sahrane:

10.01.2022 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1934