Nikola Glavinić

Datum sahrane:

26.03.2018 11:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1934