Nikola Romanić

Datum sahrane:

29.04.2017 12:00

Mjesto prebivališta:

Trojstveni Markovac

Godina rođenja:

03.09.1941.