Olga Petek

Datum sahrane:

16.04.2021 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1937