Pero Radmilović

Datum sahrane:

16.06.2018 13:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Stari Pavljani

Godina rođenja:

1931