Petar Berić

Datum sahrane:

19.04.2021 15:15

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940