Petar Vučetić

Datum sahrane:

15.05.2019 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1950