Petar Vučinović

Datum sahrane:

14.02.2022 14:00

Mjesto prebivališta:

Galovac

Godina rođenja:

1945