Radojka Grulović

Datum sahrane:

26.09.2022 15:15

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1932