SABLJIĆ MATE - MAJOR

Datum sahrane:

29.11.2021 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar- Trojstveni Markovac

Godina rođenja:

1934