Slava Pinter

Datum sahrane:

29.06.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1939