Slavka Solar

Datum sahrane:

09.01.2021 15:00

Mjesto prebivališta:

Bačkovica

Godina rođenja:

1932