Slezaček Mandica

Datum sahrane:

01.08.2022 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933