Staneković Mato

Datum sahrane:

02.05.2018 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1952