Štefanija Jurjević

Datum sahrane:

19.11.2019 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1948