Štefanija Mikac

Datum sahrane:

21.06.2018 12:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1930