Štefanija Vindić

Datum sahrane:

02.12.2022 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933