Štefanija Vlahović

Datum sahrane:

27.12.2017 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1938