Terezija Andročec

Datum sahrane:

06.06.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

14.10.1927.