Terezija Šlogar

Datum sahrane:

22.04.2021 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933