Tomo Grđan

Datum sahrane:

21.11.2019. 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1950