Vladimir Kolarek

Datum sahrane:

18.11.2019 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1928