Vladimir Matak

Datum sahrane:

01.04.2022 11:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1936