Vlado Medvidović

Datum sahrane:

12.12.2022 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1949